Архитектура на мозъка

Магазин

Автор: Дзие Кун

Архитектурата на мозъка е изключително важно понятие за изучаващите структурата на мозъка. Опознаването на архитектурата на мозъка ни помага да разберем различни аспекти на процеса на образуване на неврони.

Като цяло, архитектурата на мозъка оформя природата на постнаталното усилие, която зависи до голяма степен от сакралната анатомия на мозъка, т.е. от скритите ни възможности. Тези възможности могат да бъдат или заложени по природа и непроявени, или изработени.

Според сакралната анатомия, в главния мозък съществуват пет последователни дяла. Тяхното функциониране определя вибрационната активност, което води до образуването на невронните връзки или строителния материал на мозъка.

Невронните връзки се делят на три групи или нива – нисши, средни и висши. Обикновената анатомия е недостатъчна да разберем процеса на изработване на неврони на висше и дори средно ниво. Това означава, че ако не е построена архитектурата на мозъка, се изработват основно нисши връзки, а висшите, дори и да се създадат, се разпадат. Това прави сакралната анатомия особено важна, тъй като тя води до промяна на функциите на мозъчните дялове и до изработване на невронни връзки на средно ниво.

Най-важна роля в изработването на висши невронни връзки играят Дворците на мозъка. Те са не само предпоставка за организирането и усвояването на енергийните процеси в мозъка, но и участват в построяването на средните и нисши Дворци. Това означава, че Дворците не могат да се създадат от само себе си, защото тяхната архитектура или общ план се появява с висшите Дворци.

Природата на Дворците се проявява, когато има локализиране на висшите невронни връзки, въз основа на което се локализират и средните и нисшите връзки.

Всеки от висшите дворци има осева структура и придава на невроните специална форма, като ги обединява в клъстери, което води до образуването на нови невронни съединения от по-висше ниво с различна структура и дори кристализация.

Разделянето на невроните в тях има специална функция, като по правило тук се появяват безсмъртни клетки. Освен това в най-висшият дворец не протича външно делене, а единствено вътрешен процес. Затова и разбирането на архитектурата на мозъка се базира на висшите Дворци (небесен, диамантен и лотосов), където се създава различна схема за работа на мозъка и друг тип разбиране за света.

Освен тях съществуват още два Двореца, чието построяване играе важна роля за вътрешното изграждане на архитектурата на мозъка. Това са Централният или Нефритовият дворец и Изумруденият дворец, които имат характерни невронни импулси и връзки на висшето ниво.

ИНБИ

Раздели по темата

Предложения

Видео по темата

  • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция Архитектура на мозъка. Купи

Други раздели

Shopping cart