Алхимия на мозъка

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Gleb Du

Алхимията на мозъка е специално понятие, свързано със схемата на функциониране на мозъка и изкуството на опериране с него. Алхимията на мозъка носи истинско усъвършенстване, което оформя тялото на мозъка, тялото на съзнанието и тялото на мислите. Този процес следва практическото знание за функциите, свързани с мозъка. А това е, може би, най-важното знание от гледна точка на развиването на човешката природа.

Опознаването и, най-важното, разбирането на начините за преминаване на пътя на развитие са невъзможни без да сме постигнали необходимата природа на мозъка, без да сме разкрили възможностите за преобразуване и усъвършенстване.

Мозъкът представлява специфична многофункционална структура, която трябва да се разглежда като характеризираща се със самостоятелно тяло, както и като съставна част на физическото тяло и като тяло с определено измерение (планетарно тяло).

Самото тяло на мозъка функционира според специални закони, различни от останалите в тялото на човека. Но именно човекът представлява това тяло, което го прави специален феномен на Земята. Единствено човешкият мозък има способността да оперира с най-широкия спектър от енергийни полета, а не просто да ги изразява. Това означава, че човешкият мозък може да се разглежда и като част от физическото тяло, и като част от Планетарното тяло, и като част от Алхимичното тяло.

Мозъкът може не просто да изпълнява вегетативни биохимични функции, но и да генерира, усвоява и трансформира енергия. Именно в това се заключава основната същност на алхимията на мозъка – пътя на усъвършенстване на съзнанието, при което съзнанието усъвършенства нас, цялото ни същество. Алхимията на мозъка ни осигурява действителна възможност да интегрираме процесите на развитие в природата на тялото, мозъка и духа си.

ИНБИ

Раздели по темата

Предложения

Други раздели

Shopping cart