Виждане

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Вътрешното виждане е набор от условия и възможности, които имат особена важност за практическото изкуство на оракула. Оракулното виждане води до разбиране за интегралността на мозъка, като в същото време формира специфични условия на пребиваване. Тези условия обаче могат и да пречат на алхимичните процеси. И въпреки че виждането е много сложно понятие за неподготвеното съзнание, то трябва да се подготвя правилно от самото начало, а не просто да бъде желано. В противен случай, то може да стане капан и дори формат на заместване.

Постигането на виждане може да се опира върху дадености, или да бъде развивано, при което да се премине път на съсредоточаване и медитация чрез виждането. Този път предполага да се прави важната разлика между разбирането на функционирането мозъка и простото пребиваване в някакво състояние на ума. Разбирайки мозъка, ние разбираме в какво преживяване се намира той, или от какво преживяване зависи.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart