Живот след живота

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Автор: ЧОМ

Животът след живота представлява особено отношение на човека към пространството. Дадената тема трябва да се разглежда през призмата на историческата специфика на този въпрос. Животът след живота е условие, което нашият микрокосмос ни предлага и което или познаваме или оставаме извън познанието му, дори и ако съзнанието и духа ни са способни да продължат да съществуват.

Този въпрос има своята анатомия, която е предопределяла живота на цели култури. Най-близки до нас в това отношение сякаш са катарите, кхмерите и инките. Достатъчно е само да вникнем малко повече в разбирането им за живота след живота, за да имаме ако не разбиране, то поне отношение към този въпрос. Едно е да говорим за египтяните, индийците или китайците, а друго – за култури, които може да се каже са се формирали върху едно концептуално отношение към живота след живота.

ИНБИ

Видео по темата

  • ЧОМ: Жизнь после жизни

Други раздели

Shopping cart