Построяване на Астралния град

Магазин

Автор: Бен Челеро

Строительство Астрального города

Реакциите на хората към знания, подобни на знанието за построяването на Астралния град, по различни причини са притъпени, което обаче не ни освобождава от отговорността да изучим пространството. Настройката се поддържа не с някаква временна цел, а за да се взаимодейства с едно извънвремево, специално космическо съзнание.

За да се превърне тази настройка в източник на знание, познанието за Астралния град се използва за изменяне и усъвършенстване не само на собствените ни, но и на пространствените настройки. Именно този тип отношение към пространството може да служи като основен инструмент за овладяване на способността на съзнанието да резонира с високи честоти, и вследствие – за изучаване на материалния аспект на мисълта. Ако не е включено към висшите полета, съзнанието ни става зооморфно и губи умствената способност за висши форми на материализация.

Построяването на Астралния град е вид материализация на висшите пространствени форми, която използва за основен инструмент високовибрационното съзнание, съществуващо не само в макрокосмоса, но и присъстващо на нашата планета, където негов носител са именно хората.

Астралният град или храм е макрокосмично място, където се преселват онези, които имат знанията и енергийната способност да организират пространството за живот в специфична геометрия. Преминаването в Астралния град е нещо като пътуване до друга планета. Няма значение как го възприема днешният човек. Важно е, че днес ние имаме доказателства за онова, което е разказано и описано в множество сказания, митове и индийски легенди.

Астралният храм е определена облачна зона с конкретна енергийна честота, където при определена подготовка са били премествани цели племена, и откъдето можели да идват и да се материализират на земята така наречените „свръхчовеци“.

Строительство Астрального города

Рис. 1

 

Разбира се, престоят в Астралния град зависи от възможностите. Самото разбиране за Астралния град изисква определена подготовка на съзнанието – то трябва да има специфични способности за възприемане, включително и способност за възприемане на астралното съзнание. А това се свежда до едно – разбирането на способността на мозъка да опознае и участва в материализирането в безтелесно, от гледна точка на обикновения човек, състояние.

За целта трябва да разберем, че човешката плът е мозъкът или, по-правилно казано, тялото на мозъка. Физическото тяло е плът, която не представя човешката природа в чист вид, а служи само като лаборатория за мозъка.

Астралът има различни нива и построяването на Астралния град изисква ниво с енергийни честоти, които не се разпадат. Такова е нивото на седмото интегрално поле, при което физическите характеристики имат определени връзки – връзки, каквито може да формира и мозъкът. С други думи, мозъкът може да построи необходимите връзки и след това да подчини на тях цялото ни тяло.

Що се отнася до астралните нива на битието, важно е да се знае, че те са многостепенна спирала, в която всяка намотка представлява конкретна сфера от живота. Независимо че една намотка поддържа следващата, за съзнанието всяка е свързана с различен житейски аспект. Мозъкът може да бъде ориентиран към тях, важно е обаче всички жизнени процеси да бъдат подчинени на мозъка, в противен случай нискочестотните свойства ще рушат високочестотното състояние.

Строительство Астрального города

Рис. 2

 

Построяването на Астралния град се случва на Земята, което изисква специално тотемно-егрегорно място, т.е. за построяването на Астралния град важна е силата на мястото.

При маите това място е тотемът на койота, който е и тотем на правилния път и на способността за насочване на енергията към необходимото място. На физическо ниво всъщност се създават импулси и сигнали, които древните маи разчитали така лесно, както днес ги разчита специалната техника.

Всяка цивилизация представлява егрегорна или тотемна група със свой код, настроен към пространството, в което може да се премести съзнанието и тялото на човека, принадлежащ към съответната група. Това, което днес разбираме като физическо тяло, е всъщност лаборатория, която работи върху вътрешната и външната светлина. Това означава, че висшата реалност е вътре в нас, в мозъка ни, и то не някак илюзорно, а напълно материално.

Интересно е нещо друго – съзнанието ни представя висшия порядък, а развитието му и боравенето с него се определят от по-нисшия порядък. Затова при среща с висши форми в пониженото пространство или при преминаване към висшия порядък след напускането на тялото всичко това се фиксира в ограничен вид (като светлина, тунел, шум или временно фиксирано приятно усещане).

Проблемът тук е, че ние по правило не можем да фиксираме по-задълбочени преживявания, дори и да се намираме в тях. Днес съзнанието опростява метафизичните понятия до психофизични явления, и това ни пречи да проникваме в тези явления. С други думи, ние сме разделили света на явленията от света на съзнанието, което е недопустимо, ако искаме да разберем висшата реалност.

Често технологично, възможността за подобен тип връзка е била забелязана от различни народи (най-вече през античността и постантичния период). Тук важно е да отбележим индианците анасази – култура, с която трябва да започне изучаването на Астралния храм. За построяването на този храм анасази се отправили към югозападната част на Америка. Тяхното наследство носи познание и знаци, които дори и да не хвърлят светлина върху тайните на това знание, то поне показват посоката по пътя.

Строительство Астрального города

Рис. 3

 

Освен това анасази все пак успели да стигнат до Астралния град. Това се е случило най-вероятно около 1500-2000 г. пр.н.е. Особено интересен е първият период от съществуването на това племе: те се занимавали със свързването на извънвремевото и временното пространство, с неговото опаковане. Това говори за физическо въплъщаване на сакралната геометрия, което индианците навахо по-късно вплели в геометрични символи, а хопи – във видения. Създава се впечатлението, че те били изцяло потопени в определен код и звучене, породени от сакралното място Меса-Верде.

Строительство Астрального города

Рис. 4

 

Самият процес на построяване на Астралния град изисквал колективно усилие. Нещо повече, колективното усилие се разглеждало от перспективата на различните полета. Особено важно било да се преминат нискочестотните нива, които са свързани с шестте интегрални полета, способни да разрушат висшите честоти. С други думи, можем да говорим за шест пространствени усилия, които трябва да се преодолеят по пътя към Астралния град. Аналогична идея срещаме и в аргонавтиката. Най-важното обаче е самото място на Земята, на което трябва да се опрем при този процес – място с най-висш енергиен потенциал, в което трябва да се внесат и определени честоти.

Най-интересното тук е постигането на възможността да се разтворим в тези вибрации, което ни открива пътя към тайнствената граница и собственото ни съществуване. Оказва се, че върхът в човешкото развитие е построяването на Астралния град, създаването на определен кристален модел на живеене.

Строительство Астрального города

Рис. 5

 

За построяването на астралния план са необходими материали. Това са определени молекулярни структури с необходимото количество връзки, които създават конкретен тип напрежение и могат да съществуват в по-фина физическа среда, която наричаме астрална.

И макар в макрокосмоса да съществуват тринадесет такива структури, за Астралния град са необходими само единадесет (в различни комбинации). Три от типа Ne (неон), Ar (аргон) или He (хелий). Пет от типа CH4 (метан). Пет от типа BrF5 (бромов флуорид). Пет подобни на SF6 (серен хексафлуорид). Пет от типа C6H5CN (пропионитрил). Три подобни на HC8CN (цианотетраацетилен). Две подобни на C6H6 (бензол).

За астралния град мястото е важно по време на строежа и като допълнителен източник на подхранване. Такива градове в миналото строели индианците хохокам, зуни, маите, инките и пр. Днес обаче несъмнено е трудно да се намери енергийно подходящо място, което да има например специално йонизирано пространство. В същото време това ни дава възможност да разберем нещо много важно: ние трябва да се стремим към храма, а не храмът към нас.

Строительство Астрального города

Рис. 6

 

Възприемането на висшите полета изисквало разбиране на точката на необратимост. За тази цел било необходимо да се разбират и изчисляват напреженията на тези полета, за да се доближи тази своеобразна точка на необратимост. Тази точка е задължителна характеристика на пространството, в което може да се построи Астралният град.

Построяването на Астралния град е част от знанията на Атлантите или онова, което наричат „извънпланетни държави“, т.е. нещо като създаването на планета по изкуствен път. Разбира се, всъщност се използват материали от триизмерното пространство. Следователно, Астралният град или храм се строи според макрокосмичните закони. Този процес е дефиниран още при построяването на първия храм, когато условията давали възможност за свързване на честотите и Черупчестото тяло още на нашата планета.

Строительство Астрального города

Рис. 7

 

Черупчестото тяло се образува във физическото тяло и се намира в мозъка. Ако не изработим опора в мозъка (както например тялото се опира на стъпалата), рискуваме да се превърнем в предаватели на определен тип съединения, които се настаняват в мозъка.

Интересни са идеите за Астралния град, свързани с мозъка, които откриваме в разкопките на селища на маите. И тъй като засега познаваме единствено идеите на маите, те предлагат най-добрата перспектива към този процес.

Основната задача на кристалния храм днес е, разбира се, не да се построят Астрални градове (за което са нужни огромни масиви като например Тикал, Монте Албан или Мачу Пикчу), а да се променят енергийните закони на времето, които ни пречат да разберем истински енергийните процеси и астралното съзнание.

Строительство Астрального города

Рис. 8

 

Физическото тяло, подобно на астралното, се характеризира с някаква форма на  съзнание, докато за висшия разум съзнанието е тяло. За човека то е само точка, мозъчен център, който може да активира подобни вибрации.

Астралният град или астралният, кристален храм е не просто място, а определена система от високочестотни връзки, която подпомага всеки, свързан с нея.

Строительство Астрального города

Рис. 9

 

Важно при построяването на Астрален град е да се вложат не по-малко усилия в силата на тотема, тъй като той е ключов за силата на строителя и може да служи като подхранващ източник за Астралния град.

И докато реализацията виждаме при маите, символите – при анасази, всъщност знанията за кристалния храм ни отвеждат в Йерусалим, където бил създаден енергийният модел на свръхпространството. Там трябвало да се пази кристалът, който при необходимост можел да се изважда от храма. Този кристал бил впоследствие наречен Граалът. Проблемът е там, че Граалът действа само в кристалното пространство, тъй като живее според законите на безвремието. И тук всъщност се приближаваме до дишането на пространството.

Строительство Астрального города

Рис. 10

 

Астралното възприемане се основава на разбирането за етера, т.е. място, където протичат различни процеси и съществуват различни източници на подхранване. Това е свързано преди всичко с дишането – основният енергиен принцип на съществуване във висшите сфери на макрокосмоса. Разбира се, това дишане е различно от нашето разбиране за дишането и напомня по-скоро процеса на йонизиране, нещо подобно на състоянието на въздуха след гръмотевична буря. Макар там да съществуват различни форми на дишане, за да попаднеш в Астралния град трябва да усвоиш именно етерното дишане.

Етерът е не просто различен тип дишане, а и опора за висшия порядък. То се регулира и определя от шестото интегрално поле, представящо мястото, в което може да живее тялото на човешкото съзнание, подхранващо се с етер. Именно тук се намира Райската градина.

Строительство Астрального города

Рис. 11

 

Следващото, на което трябва да се обърне внимание, е култивирането на енергия, а това е задача на Граала.

В много култури Граалът заменял златото. Но докато за генерирането на необходимата енергия било необходимо голямо количество злато, Граалът се помествал в съвсем малка чанта. Между другото, идеята за златото и Елдорадо, което привличало всички бели хора, също представя просто един генератор. Конкистадорите обаче не открили никакъв генератор, тъй като той се крие под свръхзащита. Има много разкази за хора, видели в даден момент много злато, което после изчезвало някъде.

В тази връзка е интересна дейността на тамплиерите, които търсели Граала и събирали дори злато – и то с една едничка цел. Златото на тамплиерите остава неоткрито, именно защото било превърнато в генератор.

Строительство Астрального города

Рис. 12

 

Култивирането на енергия позволява да се създадат различни честотни форми в пространството, с което се материализира енергия, по подобие на култивирането на кристал. За построяването на Астралния град това е нещо като строителен материал – определена форма на светлината, от която е направен Астралният град. Именно тази форма на светлина възприемали и с нея взаимодействали строителите на Астралния град.

Над Земята съществували Астрални градове, чиито наименования по-късно се превърнали в имена на божества – градът Ра (по-късно египетски бог на слънцето), Луг при келтите, а при ацтеките – богът на слънцето Тонатиу. Няма как да не споменем и град Квивира – Златният град на анасази.

С течение на времето на Земята започнало да се губи фиксирането на пространството. Трябвало да се удържи връзката, което създало допълнителни трудности за строителите на Астралния град. И така всичко се превърнало в тип памет. Затова били създадени и всички рисунки, текстове, или по-скоро кодекси, които трябвало да се отпечатат в човешкото съзнание, тъй като съзнанието започнало да губи фиксация.

ИНБИ

Видео по темата

  • Строители на астралния град. Прочесть статью

Други раздели

Shopping cart