Пакетиране на духа

Пакетирование духа Канал INBI Даоистка алхимия

По какъвто и начин да се отнасяме към живота си, рано или късно се изправяме пред въпроса доколко духът ни е готов да напусне Земята и как да се подготвим за крайния преход по най-добрия начин. А понякога, в случай на сериозно заболяване, този въпрос излиза на преден план като най-важен, защото от степента на събраност на нашия дух зависи не само възможността да се преродим, но и самото съществуване.

Понятието „човешки дух“ се заражда заедно със самото осъзнаване на човешката природа, когато човекът обърнал внимание на душата си, внедрил принципа на осъзнатостта в живота и започнал да съотнася действията си с ориентира, който представлявала неговата собствена душа.

Колкото до концепцията за човешкия дух, появата ѝ може да се проследи до времето на Древен Египет, а още по-точно – до периода на Новото царство. Тогава за първи път бил поставен въпросът какво може да бъде надградено и доусъвършенствано в личната природа на човека или по-точно – в изначалната му душа, която предопределяла неговата природа. Съгласно древноегипетската космология тя се наричала „душата Ка“. Повод за това станали измененията в пространството, които оказали влияние на движението или пътешествието на душата в отвъдното.

Именно такава била концепцията, която описвала живота на хората в древни времена, когато понятието за смърт не съществувало за тях – дори при загуба на физическото тяло. Идеята за пътешествие на човешката душа била свързана и с повишаване на честотните ѝ характеристики, т.е. с прехода от един ном в по-висок. Това от своя страна било свързано с усилие, което генерирала душата, за да се роди на Земята. Казано иначе – съществувала естествена лаборатория за трансформация и преминаване на душата към по-високо равнище на съществуване.

Смъртта се появила, когато душата започнала да губи силата си или с други думи – раждал се човек без сила. Душата на такъв човек била лишена от възможността да пътешества. Казано по друг начин – той станал смъртен. Появила се необходимостта от нещо, което да подхранва душата и да компенсира нейната слабост. Така се формирала нова концепция за душата и духа, които до този момент се възприемали като единна структура.

Развитието на концепцията за духа оформило разбирането за душата Ба. Последната се появила през периода на Новото царство. В новите условия египтяните започнали да изучават въпроса за усилването на душата и възможностите за усъвършенстване и хармонизиране на процеса на нейната по-нататъшна трансформация. Появила се концепцията за трите пътя в живота на човешката душа:

  1. Запазване и освобождаване на силна душа Ка (изначалната концепция);
  2. Усилване на Ка за сметка на формиране на душата Ба;
  3. Подмяна на душата Ка с Ба, ако душата Ка е отслабнала и е загубила своите качества.

Едновременно с това се появила и представата за дуалност, която преди това не била позната. Тя съществува и до ден-днешен, но с тази разлика, че в настоящия момент човешката душа е станала още по-слаба. Причина за това е, че човек е загубил връзката със собствената душа, както и навиците за подготовка за раждане на една душа на Земята. А в условия, при които взаимодействието на човека с неговата душа и дух направо се унищожава, темата за култивиране и усилване на духа е актуална, както никога досега. В крайна сметка, ако ние не правим нищо за душата си, ние просто я умъртвяваме.

Ако, от друга страна, приемем, че въпросът за душата ни е важен и се стремим да окажем влияние върху процесите в живота си, е важно да сме наясно как да действаме. Всичко започва с приемането, което ни води на първо време към взаимодействие, а след това и към развитие на духа ни. Важно е да се избавим от самата възможност да имаме състояние, в което започваме да мислим, че дните ни са преброени, че нямаме време и т.н. Подобни мисли са явен белег, че духът ни е поразен. Колкото до въпроса за култивирането му, той е свързан с три фактора:

  • Раждане. Зависимост от пренаталните условия;
  • Процесът на живота. Активизиране на влиянието на постнаталните условия;
  • Подготовка за преход, за отделяне на душата. Процес на пакетиране на духа.

За да реализираме пакетирането на духа, е важно духът да бъде освободен от онова, което му вреди. Това е баласт, който не позволява на душата да осъществи свободния естествен преход. За това е нужно да разберем нейната природа, а също и условията за пакетирането на духа. На първо място трябва да внесем ред в храненето си, като преместим фокуса от онова в храната, което е смъртно, към онова, което продължава живота ни. Въздействието на духа върху душата на човека се осъществява чрез ментално подхранване, което на свой ред се формира от няколко елемента: подхранване с хранителни продукти, дишане, движение и дейности. Тук можем да отнесем и преживяването на определено по-високо качество на съществуване. В контекста на гореказаното е важно в какво състояние се намира съзнанието на човека и на какво е настроено. Негативните преживявания превключват мозъка ни на вълна умъртвяване на духа и обратно – настройката на хармонични състояния се превръща в инструмент за съхраняването му.

Също така изключително важно е в какво състояние се намира тялото ни. Ако във въпросите на храненето се ориентираме преди всичко спрямо интересите на смъртната природа, всичките ни ресурси отслабват. Най-често нарушенията в организма са свързани със слабо и повърхностно дишане, което окислява тялото, а също с понижаване на вибрационните характеристики на кръвта заради въздействието на нискочестотната храна. Преминаването към подхранване с високовибрационна храна ни позволява да редуцираме разрушителните процеси в тялото и да усъвършенстваме процесите на кристализация.

Когато иде реч за усъвършенстване на нашата природа е важно да приемем идеята, че душата е одухотворена. В Древен Египет това било цял процес, свързан с получаване на духовно име, съотнасяно с духовното тяло Рен, което, съгласно древноегипетската космология, ни помага да развиваме природата на душата Ка и духа Ба.

Духът винаги има потребност от развитие на безвременно, а не на временно съществуване. Това е фундаментално, изключително важно преживяване, което одухотворената душа опознава.

Одухотвореността няма предел, духът и душата са отвъдвременни в своето проявление. Тяло, което се храни според повелите на душата, също придобива одухотворено излъчване и според египетската концепция се нарича Сах – веществено тяло, видима част на човека, в която са налице нетленни условия за съществуване. На практика тъкмо това ни води към задачите на пакетирането на духа, т.е. пак според древноегипетското виждане – към сливане на душата Ка и духа Ба и към получаване на нова форма на душата, наречена Ах.

ИНБИ

Видео по темата

  • Олег Черне. Пакетиране на духа

  • Программа «Долголетие. Пакетирование духа».
    Читать статью

Други раздели

Shopping cart