Прахлад Джани

Магазин Подписаться на канал «Алхимия» в Телеграмме

Прахлад Джани (Sri Mataji Prahlad Jani), роден на 13 август 1929 год. и е жив светец-отшелник и главоболие за съвременните учени. Самият факт на неговото съществуване показва две важни неща:

  • човек не избира сам силата, на която да стане проводник;
  • принципът: “това не е възможно, просто защото не е възможно“, зад който застават по-голямата част от учените е главният им проблем.

За някои от хората Прахлад Джани е мошеник и изкусен лъжец, който твърди , че ето вече 80 години живее без храна и вода. За други той е йогин, светец и живата връзка с най-почитаната богиня в индуизма Амба-Мата или Дурга. Както разказва самият Прахлад Джани, той останал сирак на седемгодишна възраст и от тогава животът му зависел само от него. Повечето от времето момчето прекарвало в джунглата, а когато станал на дванадесет, в знак на състрадание му се явила Амба-Мата. Според една от версиите тя пробила с пръст дупка в небето, за да може момчето да се храни директно с небесна енергия, а според друга — тя просто докоснала езика му и от този момент Прахлад-Джани придобил способността да усеща вкуса на фините нематериални есенции и да се храни с тях. Във всеки случай, очевидно се е случило някакво уникално въздействие върху слюнчените жлези и цялата ендокринна система на момчето. Самият Джани вярва, че богинята го храни с течна храна или вода, която идва от дупка в небето.

С докосването си богинята активирала нова жизнена програма в ДНК на Прахлад Джани и от този момент нататък той започнал да се храни само с прана или универсалната енергия, която изпълва пространството. Той се заселва в пещера близо до храма на Амба-Мата и посвещава цялото си време в служба на великата богиня. За десетилетия напред се облича само в червено.  Всъщност, едно от неговите съставни имена (Mataji) в превод означава „манифестация на Великата Майка“. Молитвите, физическите и духовни практики стават за дълги години негова основна храна. Той става сутрин в 4 часа и целият му ден минава в медитация.

С течение на времето Прахлад Джани става светец за местните жители и към пещерата му се стичат стотици поклонници. Естествено, славата на такъв необикновен човек бързо се разпространява по света и от него се заинтересуват представителите на науката, които поради естеството на работата си са длъжни да са критични и да следват научната парадигма. Те два пъти наблюдават и подлагат организма на Прахлад Джани на многостранно изследване (през 2003  и 2010 г.) Първия път експериментът продължава десет дни, вторият—петнадесет.  И двата пъти йогинът се намира под денонощно наблюдение (през 2010 г. специалистите са 35) и целият процес протича пред камери. Направени са всякакви изследвания: ултразвукова диагностика, магнитна томография, рентгенова диагностика, като успоредно са правени клинични и биохимични изследвания на организма му.

Изводите и от двете изследвания са, че през цялото време Прахлад Джани не се е хранил, не е пил и не е вършил естествените си нужди. Той взимал вана като по този начин се къпел и задължително прекарвал известно време сред природата, като се хранел с нейната енергия и със слънчева светлина. Мъжът бил бодър, енергичен, доброжелателен и демонстрирал добри умствени способности. Всички системи на тялото му функционирали както трябва. Освен това той твърдял, че през живота си никога от нищо не е боледувал.

База за научното тълкуване на феномена на йогина дават някои резултати от изследванията. Оказва се, че нивата на лептина в кръвта му са много високи,  а тези на грелина и невропептид Y (NPY) – много ниски. Както е известно, тези хормони контролират апетита. Но като цяло учените не успяват да разберат и логично да обяснят ставащите процеси в тялото на Прахлад Джани. Без отговор остават въпросите как се освобождава тялото му от продуктите на разпада, как работи метаболизмът му, откъде взима хранителна енергия, как се възстановява нивото на вода в организма му.

Цитат от наблюдението: „Най-чудно е, че бъбреците му отделят неголямо количество урина, но той не я изхвърля, тя някъде се резорбира. При такива условия обикновен човек би загинал за няколко дни от интоксикация.“

Прахлад Джани и начина му на живот  е наричан от някои скептици за една от най-сполучливите мистификации на XXI век. Вероятно, отчаяни от невъзможността да обяснят феномена, те заявяват, че в небето над йогина няма дупка, че той може крадешком да пие вода по време на къпането си във ваната или да хапне някое и друго листо по време на разходките си, или  че хората като цяло са същества с аеробно дишане, които получават енергия при окисляване на въглеродния двуокис, и че трябва непременно да взимат витамини и минерали с храната… в който случай съществуването на Прахлад Джани е в противоречие със самия закон на съществуване на човека.

За самия Прахлад Джани отговорът на въпроса дали му трябва да знае истината за това дали има право на този начин на живот е очевиден. Ние спорим и си блъскаме главите, а великият йогин продължава практиките си и служенето на богинята Дурга, като живо въплъщение на закона на обединение на човешката енергия с тази на универсума. И изглежда неслучайно австрийските кинематографи са нарекли филма си за него от 2010 г. „В началото бе Светлина…“

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart