Алхимията на Тот

Магазин

Автор: Дзие Кун

Алхимията на Тот представлява култивираният от съзнанието легендарен древноегипетски бог, съзнанието като визия и визията като съзнание. Тот е секретната формула на бога, която има 12 имена. Той е заклинание, материална форма на умствен ресурс, специален вид херметично затваряне, което наричат Хермес Трисмегист (чиито образ е свързан с Тот).

Тот формира изкуството на създаване на светлина чрез съзнанието, което по-късно започнало да се нарича изкуството на създаване на злато или изкуството на създаване на светлина. Това изкуство започнали да наричат херметично, тъй като истинното съзнание е опаковано съзнание. А опакованото съзнание носи мъдрост, затова бог Тот е бог на мъдростта, макар да е по-правилно да го наричаме мъдро съзнание.

Първоначално хората се кланяли на съзнанието на мъдростта – онова, което наричали с понятието  „бог“. Навремето предците ни и атлантите не разбирали съзнанието, както ние го разбираме днес, те боравели с настройката. С времето се създали условия за формирането на индивидуалното съзнание, и така се появил индивидът, наречен човек. Това довело до опознаване на най-висшето, което определило съществуването на човека, и низшите съзнания започнали да почитат висшето съзнание. Всъщност този период продължил от 5-то хилядолетие пр.н.е. до периода на династията на Птолемеите (320-30 г. пр.н.е.).

Тот се асоциира не само с матрицата на съзнанието, но и с условията на изначалното опериране, формирали се на планетата Земя. Разбирането за Тот се появило в продължение на разбирането за Хор. Активното съзнание е производно на настройката, затова Тот се счита за син на Хор.

Тот е форма на съществуване на съзнанието и негово разбиране. Тази форма се асоциира с главната свещена птица ибис, която древните египтяни считали за птица с висша проницателност, гледаща от дълбините, подобно на одухотворената или съзнателната душа.

Алхимия ТотаАлхимия Тота

Съществуват 12 космогонични вида ибис според броя възможни одушевени души. Ибисът е символ на светлината, той представя целия спектър на работа на мозъка или 12 нива на съзнанието, които могат да се реализират при наличието на обединяващ център (което характеризира Тот).

Ибисът се асоциира с развитие на усилието, насочено от по-слаба светлина към висшата, което се символизира от оформената като полумесец глава на ибиса. Това вътрешно поглъщане на слабите вълни от силните е отражение на специфичния механизъм за съзнателно управление на Тот.

В тялото на човека това усилие е заложено в слепоочните дялове на мозъка, то „се крие“ в тях, когато активни са други дялове на мозъка – подобно на ибиса, който крие глава под крилото си, когато спи. И единствено насън това усилие се разкрива и преминава под естественото влияние на вътрешния ритъм (сърцето).

Това означава, че тук става дума не само за вид съзнание или дори усилие, а за определена мяра, основана на законите на пропорцията, която в Древен Египет се равнявала на лакът или крачката на ибиса, образуваща 45 градуса. Тази мяра отговаря на истинната пропорция на Тот, която организира работата на мозъка и съответно на съзнанието.

Мозъкът се разглежда като храм и именно според тази схема изначално се изграждали всички храмове, особено храмът на Тот или храмът на Маат, който олицетворява именно законите на съществуване на истинното съзнание, разбиращо другите съзнания. Това е и истината на Маат, която води до разбиране на природата на висшето сътворение или Атум. Атум е висшето съзнание на макрокосмоса, което може да се постигне чрез опознаване на пропорцията на Маат, чрез разбирането на Тот.

Именно съзнанието на Атум създава целия спектър на египетската матрица, като намира израз в девет съзнания с цел общуване, известни като Геб, Нут, Сет, Тефнут, Шу, Озирис, Изида, Нефтида и Атум. При египтяните тези съзнания са разбити на септи, номи (интегрални полета), представени на Земята под формата на определени тотеми. Например, храмът на Тот в град Луксор представлява дванайсетия сепет или дванайсетото интегрално поле, което е най-близко до Атум през Маат – неразделна част от Тот и пътя към светлината.

ИНБИ

Видео по темата

  • Лекция «Египетска алхимия. Начална точка». Дзие Кун

Други раздели

Shopping cart