Енергийно дишане

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Енергийното дишане е природна даденост, възможност, която човек може да достигне на етапа, в който неговият дух се формира. Процесът започва от момента, в който се определя молекулярната структура на индивида и продължава до 3 – 4 годишна възраст.

Ембрионалното или зародишно дихание е изначална базова функция на енергийното дишане. Тя постепенно се обединява с външното дишане и се губи под неговата власт.

Енергийното дишане може да се превърне в осъзнат процес, ако бъде овладяно в хода на практиката. Овладяването му дава възможност не само да се разделят външното и вътрешното дишане, но за целта трябва да се опознае съзнанието на дишането и да се усвои методът на тройната дестилация.

Формулата на енергийното дишане е многостепенна. Основно се представя като ембрионално или зародишно дишане, комбинирано с външното дихание. В процеса на усвояване енергийното дишане се превръща предимно във вътрешно усилие, способно да придаде специални свойства на алхимичното, на дишането на костенурката и на безсмъртното дишане. Енергийният дихателен процес е базово условие за овладяване на алхимичното дишане. Той връща тялото в изначалното му състояние, когато му е било присъщо дишането на духа шън.

ИНБИ

Предложения

Други раздели

Shopping cart