Лю Дунбин

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия

Автор: Дзие Кун

Лю Дунбин (Lui Dongbin, 呂洞賓) е велик даоистки алхимик, почитан като безсмъртен. Духовното му име е Чун Ян-дзъ   (Майстор на Чистия Ян, Chun Yang zi, 純陽子). Роден е през 796 в провинция Шанси (Shan Xi, 山西) и бива обожествен по време на династия Тан (Tang Chao, 唐朝).

Лю Дунбин е най-важният безсмъртен за вътрешната алхимия и формален лидер на всички даоистки безсмъртни. Почитат го като майстор, способен да създава Златен цинобър.

Получаването на Златен цинобър е сред най-сложните и ефикасни методи на вътрешната алхимия, основан на следните четири принципа:

  • Метод на Истинния покой (джъндзин, Zhen Jing,真静), или школа на Златния еликсир (дзиндан, Jin Dan, 金丹).
  • Метод на движението на Истинния дъх (джънси, Zhen Xi, 真息), или Огънят на дракона (лунхо, Long Huo, 龙火).
  • Метод на Истинното движение (джънсю, Zhen Xiu, 真修), или метод на Северния черпак (Bei Dou, 北斗).
  • Метод на Истинното съзерцание (джъндин, Zhen Ding 真定), или Желязната патерица на Ли (Ли Тегуай, Li Tieguai, 铁拐).

Всеки от тези методи ни учи да управляваме алхимичния огън в движение. Като цяло, всички даоистки техники, свързани с външно движение, са построени на вътрешния огън на Златния еликсир, и могат да бъдат отнесени към знанията на безсмъртния Лю Дунбин    (разбира се, ако става дума за вътрешна работа, алхимия).

Лю Дунбин е първоначално ученик на Джунли Цюан (Zhong Li Quan, 鐘離權), но го напуска и отказва да живее на небесата. След като прекарва известно време на Пенлай (Островът на Безсмъртните, Peng Lai, 蓬莱) и създава там една от осемте лаборатории, той се завръща към създаването на цялостна система от знания, която разделя по четири направления. Впоследствие те създават всъщност всички двигателни практики по даоисткия път.

Образът на Лю Дунбин е свързан със следните три принципа:

  • Принципа ци – мухобойка
  • Принципа дзин – меч
  • Принципа шън – бяла дреха

Лю Дунбин основава школата на Златния цинобър (дзиндан-дзяо, Jin Dan Jiao, 金丹教), чието учение впоследствие е алегорично изложено в книгата „Великото учение на Златното цвете“ (Tai Yi Jin Hua Zong Zhi, 太乙金華宗旨), където се описва изкуството за преобразуване на тялото до кристално състояние с помощта на външно движение. Това изкуство дава възможност за създаването на Златен цинобър и постигането на силата му. Това така силно опиянявало Лю Дунбин, че много хора смятали, че пие много вино.

В Китай съществуват редица храмове, чието главно божество е Лю Дунбин, известен под различни божествени имена. Денят на рождението му се отбелязва на тринайсетия ден от четвъртия лунен месец.

Най-важното събитие в живота на Лю Дунбин е обучаването на Чен Туан (872–989, Chen Tuan, 陳 摶) на изкуството на Северния черпак или тайдзи-ту (Tai Ji Tu, 太极圖), от което тръгва развитието на изкуството на сакралното движение. Изкуството на сакралното движение е изкуството за удържане на едното Единно, днес известно под наименованието тайдзи-цюан.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart