Вращение триграммы Гэнь

Вращение триграммы Гэнь Присъединете се към нашия Багуа канал в Телеграм

Русский

Автор: Цзе Кун

Вращение триграммы Гэнь — ключевое понятие в алхимии багуа. Оно несет в себе идею не просто вертикального, а осевого вращения, отличающегося, скажем, от вращения триграммы Цянь (ближайшее по форме вращения), но по принципу конуса или купола, захватывая природу неба, на чем построены многие даосские ритуалы.
Вращение триграммы Гэнь не только совершенствует внутреннюю ось, но и задает необходимую ориентацию.

Порядок вращения Гэнь

Порядок вращения Гэнь

Български

Въртене на триграмата Гън

Тема: Трудни въпроси за багуа

Автор: Дзие Кун

Въртенето на триграмата Гън е ключово понятие в алхимията на багуа. То съдържа в себе си идеята не просто за вертикално, а за осево въртене. Това въртене се отличава, например, от въртенето на триграмата Цян, която най-много се доближава по формата на въртене до Гън и се осъществява по принципа на конуса или купола, захващайки природата на небето – нещо, върху което а изградени много от даоистките ритуали.

Въртенето на триграмата Гън не само усъвършенства вътрешната ос, но и задава нужната ориентация.

Порядок вращения Гэнь

Подредба на въртенето Гън

Другие программы

Новости проекта The Perfect One