Амулет от традицията на фон

Магазин Канал INBI Даоистка алхимия
Традиция на народността фон
Регион Дагомея
Енергийно ниво третo интегрално поле

Този амулет е част от традициите на народността фон – на джеджите и на дагомейците, обитаващи територията на някогашното кралство Дагомея (днешните Бенин и Того). Функцията на амулета е да заздравява пространството. Традицията на фон ни учи да възприемаме пространството като съставено от многобройни безсмъртни духове и божества. Тяхното влияние е важно да се удържа, без значение какви са положителните или отрицателните им качества.

Този талисман има връзка с енергията в четири направления: по отношение на обществените блага, надаряването с лична сила, връзката със съзнанието на по-висш прародител и сдобиването с магически сили чрез женско висше същество. То е наречено Нана Булуку (Nana Buluku) и се вярва, че е породило Вселената. Вълшебният камък танзанит осъществява връзката с това същество.

За съществуването на нашето пространство са необходими много несъвършени божества и духове и не бива да попадаме под тяхното влияние. С тази цел е създаден представеният тук амулет. Той умиротворява духовете, които ни заобикалят, както и змията Айдо Хуедо (Aido Hwedo), живееща в човека. Освен това е символ на светилището на рода.

За активиране на амулета препоръчваме барабанен дроб. Барабаненето е пряко свързано с контекста на цялата култура на народността фон, базирана на ритъма. Днес културата на фон е подложена на огромно влияние от страна на френската, португалска и испанска менталност. Постепенно това влияние е довело до възникването на религиозните традиции вуду (Voodoo), мами вата (Mami Wata), кандомбле (Candomblé) и сантерия (Santería).

От една страна, културата на народността фон е изгубила изначалните си знания, но от друга, е породила нови ритми. Барабанният дроб е намерил своя израз в музикалните стилове арара (Arará) и ян валу (Yan Valu), които също са подходящи за активиране на талисмана.

За племето фон настройването на амулета чрез ритъм е изключително важно. Толкова, колкото е важна ритмичната настройка на духа и за хората от племената йоруба, акан и еве. Освен това той е инструмент за настройка на духа. Талисманът се използва и от дагомейските амазонки, за които е важно постоянното наличие на сила.

ИНБИ

Други раздели

Shopping cart