Запис на лекцията на Дзие Кун (Олег Черне). «Архитектура на мозъка»

Запис на лекцията на Дзие Кун (Олег Черне). «Архитектура на мозъка» Нельзя приобрести. Канал «Perfect One» Группа «Метафизика мозга»

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Интегральная медицинаКлуб ИНБИМужской роект: The Perfect One Man

Обратите внимание на онлайны