Видеозапис на програмата на Дзие Кун (Олег Черне) «Изкуство на дишането на костенурката»

Видеозапис на програмата на Дзие Кун (Олег Черне) «Изкуство на дишането на костенурката»

Цена: 130 € (10 608 )

Канал INBI Даоистка алхимия

Развиването на дишането на костенурката е алхимичен процес, който преобразува енергията и създава едно свръхсъстояние, връзка със собствения дух. Важно е да се имат предвид целият процес, алгоритъмът, цялата технологична верига на развитие – от момента на построяване на анатомичната схема до превръщането на дишането в източник за получаване на еликсир и до овладяване на безсмъртното дишане.

 

Програма:

Анатомия на дишането на костенурката

Обособяването на анатомичен модел на дишане е необходимо за вътрешното развитие, свързано с изграждането на дишането. То от своя страна се разглежда не просто като дихателен процес, а като източник за получаване на еликсир. Важно е първо тялото да се подготви и адаптира към работата. За развитието на висшите способности на тялото, свързани с дишането, е важно да се вникне в анатомията на дишането. За целта се активира цяла анатомична верига – от очите до перитонеума. Тя променя вътрешното налягане на дишането и включва тазовата диафрагма.

Позиция на черната костенурка Сюан У

Позицията на Черната костенурка е основа за развитие и напредък в знанието за дишането на костенурката. Позата е не само важна част за усвояване на дишането, но се характеризира и със специално диафрагмено усилие. Дишането, заради правилното тристепенно положение, се счита за вид усилие на Костенурката.Този етап включва подготовка на физическото тяло, на съдовете и мозъка и тренира прехода от временни ресурси – сред които са физиката на тялото и дихателните мускули – към вътрешна опора за дишането.

Премахване на препятствията пред истинното дишане

Отстраняването на препятствията представлява процес на освобождаване както от външните, така и от наличните вътрешни бариери. Процесът на възстановяване е затруднен и от постнаталната ни активност. Би трябвало да премахнем и застоя в съзнанието, в стомаха, в белите дробове – във всички въвлечени в процеса на дишане органи и системи. Докато не отстраним бариерите, които ни пречат да усвояваме Дишането на костенурката, няма да успеем да се придвижим нататък.

Настройка Дзяоту

Настройката е важен фактор за сдобиване с ментална сила, а Драконът Дзяо се смята за неин откривател. Той е един от „Деветимата синове на Дракона“, учител на Черната костенурка Сюен У. Задачите в настройката се базират на двойственото състояние на дишането, което трябва да бъде преобразувано в единно състояние. Подобно на поведението на Дзяо Ту, външното дишане се възприема като грубо, а истинното се помещава в съкровена раковина. То е скрито от очите на простолюдието. Настройката на Дзяо Ту подразбира правилна настройка на мозъка, на движенията, на вътрешния ритъм и на сърцето.

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 8 отделни видеа с качество HD:

Название Продолжительность видео
1 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 1 урок 50 мин.
2 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 2 урок 53 мин
3 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 3 урок 51 мин.
4 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 4 урок 49 мин.
5 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 5 урок 52 мин
6 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 6 урок 53 мин
7 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 7 урок 51 мин
8 Дзие Кун. Запис семинар «Изкуство на дишането на костенурката» 8 урок 50 мин

Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Лекция Олега Чернэ. «Развитие на дишане на костенурката». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart