Видеозапис на програмата на Дзие Кун «Школа на Истинната дева. Великото равновесие»

Видеозапис на програмата на Дзие Кун «Школа на Истинната дева. Великото равновесие»

Цена: 56 € (4 570 )

Канал INBI Даоистка алхимия

Тайпин (太平 – Велико равновесие, кит.) е специфично даоистко понятие, свързано с физическия, умствен и духовен аспект на пътя. То се основава на древната представа за небето. Философското и практическо значение на това понятие трудно могат да се дефинират, тъй като то се определя не от наименованието, а от фактическото напълване.

Цялата даоистка система от знания се основава на природата на Великата хармония, която, от своя страна, се определя от природата на равновесието. Пътят не може да бъде пълноценен, без да се обърне внимание на свещеното или свръхестественото, което всъщност е и Великото равновесие тайпин (или по-скоро съответното съзнание, асоциирано с Голямата мечка).

Пътят на Истинната дева е направление в даоистката алхимия, свързано с реализирането на цялостната схема на женското развитие. Пътят на Истинната дева е практическо направление, което решава задачите на настройката, възстановяването и разблокирането на тялото. Практиките в този път позволяват тялото да се подготви правилно за алхимична работа.

Тъй като даоистката традиция обръща специално внимание на тялото, неговата настройка се извършва на всички етапи от практиката за изработване и поддържане на естественост и хармония, а също така за формиране на цялостност на телесната структура.

Изкуството на Истинната дева позволява да се осъществи мек преход към алхимично преобразуване, защото не изисква от жената спиране на менструалния цикъл и подготвя тялото по естествен начин.

Практиките на Истинната дева се смятат за канонични в даоистката алхимия за жени. Може да се каже, че този път е една академична школа не само в женското направление, но и в даоистката алхимия като цяло. Школата на истинната дева разглежда практиките си като подготовка за алхимичен път и реализация на онова, което принципно може да се нарече даоистки път, а също и за преход в състоянието на Чистата дева. Практиката на Истинната дева следва пътя на деветте ци.

Програма >

 

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 3 отделни видеа с качество HD:

1 Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Личен код» 1:04
2 Дзие Кун. Програма „Школа на Истинната дева. Великото равновесие 1 урок 0:45
3 Дзие Кун. Програма „Школа на Истинната дева. Великото равновесие“ 2 урок 1:49

Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Личен код». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart