Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Видове мозък»

Лекция «Видове мозък»

Цена: 3 € (245 )

Канал INBI Даоистка алхимия

Структурирането на различните видове мозък се основава на несъзнателните и съзнателни мозъчни процеси. Те формират различните качества на преживяванията, различната чувствителност и вижданията за различните типове мозък като функционалност. Има голяма разлика между съзнателната и рефлекторна реакция на различните дразнители (слухови и зрителни) и това поражда и координира впоследствие съзнателните или несъзнателни процеси.

В зависимост от преобладаващата реакция се различават следните типове мозък:

  • пренатален мозък;
  • мозък, изгубил съзнание за единство;
  • вегетативен мозък;
  • срединен мозък;
  • алхимичен мозък;
  • матричен мозък;
  • тантричен мозък;
  • тонален мозък;
  • ирационален мозък.

Продължителност на филма: 1 ч 4 мин.
Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Олег Черне. Лекция «Видове мозък». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart