Лекция Олега Чернэ „Развитие на дишане на костенурката“

Лекция Олега Чернэ. «Развитие на дишане на костенурката»

Цена: 5 € (408 )

Канал INBI Даоистка алхимия

Дишането на костенурката е аспект от пътя на развитие, свързан с процеса на вътрешно подхранване, с трансформацията и с постигането на свръхсъстояние.

Етапи на развитие на Дишането на костенурката

 1. Анатомия на дишането
  Тук се очертава анатомичната схема на дишането. Това е необходимо за вътрешното развитие, свързано с построяването на дишането, което се разглежда като източник за получаване на различни еликсири.
 2. Положение
  Правилното положение на тялото полага основите за развитието на дишането изобщо, а от гледна точка на изкуството на Дишането на костенурката, то е фундаментът на развитието. Правилното положение по време на дишането се отличава със специално усилие в диафрагмата. Дишането, основано на правилното положение на трите нива, се разглежда като вид преживяване. Този стадий изисква подготовка на физическото тяло, съдовете и мозъка.
 3. Отстраняване на препятствията
  Успоредно с развиването на дишането, трябва да отстраним препятствията, които пречат на дишането, и да възстановим необходимите функции на външното дишане, както и да подготвим функциите на вътрешното дишане, като премахнем съществуващите бариери.
 4. Настройка
  Настройката е важен фактор за привнасянето на умствена сила. Задачите на настройката произтичат от двойното състояние на дишането, което трябва да се приведе в единно състояние.
 5. „Принасяне на дар“
  Дишането като „принасяне на дар“ представлява специфично възприемане на обема на дишането. Този процес се характеризира с вътрешни и външни фактори или правила. Вътрешните правила могат да зависят от нас или да имат свой собствен живот. Външните правила могат да бъдат свързани с нас, но могат и да не бъдат свързани, а да оказват влияние върху природата на дишането ни. Ако не обърнем специално внимание на „принасянето на дар“, тогава вътрешният ни ритъм се разстройва и това ни води до различни психични отклонения. Този етап изявява дишането като хранене, с което трябва да изпълним както необходимите форми на живот, така и отвличащите ни.
 6. Ритъм на дишането
  Ритъмът на дишането или одушевяването на дишането представлява шест природни усилия на дишането, които не зависят от външното дишане.
 7. Съзнание на дишането. Цилин
  „Одухотворяването на дишането“ представлява процес на привеждане на дишането в състояние, при което не дишането зависи от тялото, а тялото – от дишането. В даоистката традиция този процес се представя чрез митичното животно Цилин (Qi Lin, 麒麟). Когато практикуващият овладее изкуството за одухотворяване на дишането, нищо не може да попречи на вътрешните му процеси, а дишането му се освобождава от зависимостта от вегетативните процеси.
 8. Енергодишане
  Енергодишането е многостепенна формула, представяна основно като ембрионално или зародишно дишане, съединено с външното. В процеса на усвояване, енергодишането се превръща във вътрешно усилие, способно да придаде специални свойства на Дишането на костенурката, алхимичното и безсмъртно дишане. Енергодишането е основно условие за овладяването на алхимичното дишане. То връща тялото към изначалното състояние, което се характеризира с дишането на духа Шън.
 9. Алхимично дишане
  Алхимичното дишане е вид дишане, което се основава на създадената в тялото алхимична структура, свързана с тигела, единния център дантян. Алхимичното дишане подхранва жизнеността и е свързано с трансформирането на енергията. За разлика от енергийното дишане, алхимичното не е ограничено, тъй като е свързано с дестилацията на енергия.
 10. Дишане на костенурката
  Дишането на костенурката позволява външното дишане единствено с цел подхранване на вътрешните процеси. Изкуството на Дишането на костенурката е сред най-важните изкуства в следването на алхимичния метод на развитие. Тази практика води дишането до състояние, основано на независим от външното дишане източник на подхранване. С други думи то е практически път за усвояване в дълбочина на енергодишането и алхимичното дишане, при което изменената енергия заменя дишането и пренастройва функционирането на тялото на нова честота.

 

Продължителност на филма: 1 час
Аспект на екрана: 16:9

Видео

 • Лекция Олега Чернэ. «Развитие на дишане на костенурката». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart