Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Метод. Пропорция»

Метод. Пропорция
Канал INBI Даоистка алхимия

Методът е матрицата на развитието, която замества традиционните форми на обучение заради промяната в ритъма на съществуване на човека и неговото мислене. Методът се основава на изкуството на концентрацията и поддържането на умствения ресурс.

Построеното съзнание може да следва задачите и процесите, свързани с функциите на развитието. Трябва да осъзнаваме какво правим, за да можем не просто да търсим и да се стремим, а и да реализираме важните функции в развитието, свързани с метода: напълване, хармонизация, пропорция и ритмика.

Пропорцията е вид вътрешно съотношение, което предопределя възможността за напредък по пътя. Тя е ключов параметър, който задава условията за съхраняване, натрупване и циркулация на енергията. Само в процеса на изграждане на пропорцията тялото и съзнанието придобиват енергийни характеристики, които могат да бъдат трансформирани по-нататък.

И макар човешката енергия да е способна да изразява висши енергии, тя зависи от енергията на земята, която не може да бъде развита. Ние можем единствено да я обслужваме. Ние зависим от непропорционална аморфна структура, основна в пространството, в което живеем. За да можем да взаимодействаме с макрокосмически параметри, трябва да овладеем законите на вътрешната пропорция, да изменим или просто да проявим определени качества, обем, или казано иначе – една пространствена геометричност.

Продължителност на филма: 54 мин.
Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Дзие Кун. Лекция «Метод. Пропорция». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart