Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Метод. Напълване»

Дзие Кун (Олег Черне). Лекция «Метод. Напълване»
Канал INBI Даоистка алхимия

Методът на развитие задава посоката в изкуството на себеусъвършенстването въз основа на умението да се обучаваме, което е необходимо, за да разберем какво правим и защо го правим. Методът не допуска формалности, работа без задачи, той кара занимаващия се да работи в определена посока с определено умствено усилие.

Методът в развитието е изключително важен днес, когато човечеството е изгубило правилния ритъм и отношение към себе си, към пространството, когато отвлечеността на съзнанието е изместила разумните и удовлетворяващи човешката природа действия.

Напълването е фундаментален аспект в метода на развитие, който разкрива един от ключовите принципи на човешкото усъвършенстване. Нашето тяло, мозък и енергия се намират в зависимост от напълването с енергии, казано още по-точно – от пет условия: хранене, дишане, циркулация на енергията, движение и мислотворене.

Ако човек не опознава мярата на напълването в себе си, той започва да следва законите на някаква произволна мяра на напълването, без да участва съзнателно в този процес. На практика той му е подчинен и го обслужва. Зад всичко това стоят геометрични и математически закономерности, които могат да бъдат овладени чрез другите фундаментални аспекти на метода: съсредоточаването, хармонизацията и пропорционалността.

Продължителност на филма: 56 мин.
Аспект на екрана: 16:9

Видео

  • Дзие Кун. Лекция «Метод. Напълване». Купи

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart