Видеозапис на програмата на Глеб Ду „Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание“

Видеозапис на програмата на Глеб Ду „Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание“

Цена: 40 € (3 400 )

Канал INBI Даоистка алхимия

Оракулното съзнание се опира на висши реалности, то е инструмент за настройване и проницателност. Именно този тип съзнание лежи в основата на древногръцкото познание, създало онези аспекти на трансценденталното възприятие, които днес наричаме митове или приказки.

За съвременния човек оракулната система е мистична, тъй като се основава на съпричастност с околния свят и неговите свойства. Това съзнание е на много по-високо ниво от съвременното масово съзнание. То стъпва на напълно различна логика и закони и се основава на пространствена сфера, която остава извън физическата зона на човека. Настройването към тази зона се постига благодарение на мозъка.

Оракулното съзнание е ориентирано по различен начин, то е насочено единствено към висшите вибрации. Освен това притежава специална тактилност, която му позволява да пребивава в паралелни или отдалечени места. Това съзнание има способността да прониква в същността на нещата и телата. То създава различен тип възприятие на одушевеността и може да се представи като пещера или кристал. Оракулното съзнание е хармонично, в него няма противоречия. Тази съзнателна структура се проявява, по един или друг начин, у всички хора – в най-низшата си форма то е всъщност интуиция.

Оракулното съзнание е структурирано и създава в оракула висши умствени функции. Той трябва да живее и действа в тези функции, което също носи своята мистика. Оракулното съзнание е виждащо съзнание или по-скоро специален вид възприемане. При него важна роля играят напълно различни пространствено-физични явления, тъй като възприятието му е фино настроено. Постига се отъждествяване на съзнанието с наблюдаваното, тъй като оракулното съзнание вижда във всичко жизненото начало.

Програма

  • Матрицата на виждането като основа на оракулното съзнание
  • Боравене с виденията
  • Светлината на разума като практическо учение на оракула

 

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 2 отделни видеа с качество HD:

Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание. Първо занятие 47:22
Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание. Второ занятие 48:20

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

ИНБИ

Други видеа

Shopping cart