Видеозапис на програмата на Глеб Ду „Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание“

Видеозапис на програмата на Глеб Ду „Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание“ Нельзя приобрести. Канал «Алхимия» Группа «Даосская алхимия»

Оракулното съзнание се опира на висши реалности, то е инструмент за настройване и проницателност. Именно този тип съзнание лежи в основата на древногръцкото познание, създало онези аспекти на трансценденталното възприятие, които днес наричаме митове или приказки.

За съвременния човек оракулната система е мистична, тъй като се основава на съпричастност с околния свят и неговите свойства. Това съзнание е на много по-високо ниво от съвременното масово съзнание. То стъпва на напълно различна логика и закони и се основава на пространствена сфера, която остава извън физическата зона на човека. Настройването към тази зона се постига благодарение на мозъка.

Оракулното съзнание е ориентирано по различен начин, то е насочено единствено към висшите вибрации. Освен това притежава специална тактилност, която му позволява да пребивава в паралелни или отдалечени места. Това съзнание има способността да прониква в същността на нещата и телата. То създава различен тип възприятие на одушевеността и може да се представи като пещера или кристал. Оракулното съзнание е хармонично, в него няма противоречия. Тази съзнателна структура се проявява, по един или друг начин, у всички хора – в най-низшата си форма то е всъщност интуиция.

Оракулното съзнание е структурирано и създава в оракула висши умствени функции. Той трябва да живее и действа в тези функции, което също носи своята мистика. Оракулното съзнание е виждащо съзнание или по-скоро специален вид възприемане. При него важна роля играят напълно различни пространствено-физични явления, тъй като възприятието му е фино настроено. Постига се отъждествяване на съзнанието с наблюдаваното, тъй като оракулното съзнание вижда във всичко жизненото начало.

Програма

  • Матрицата на виждането като основа на оракулното съзнание
  • Боравене с виденията
  • Светлината на разума като практическо учение на оракула

 

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 2 отделни видеа с качество HD:

Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание. Първо занятие 47:22
Метафизика на мозъка. Оракулно съзнание. Второ занятие 48:20

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Клуб ИНБИ