Лекция на Олег Черне «Алхимия за начинаещите»

Лекция на Олег Черне «Алхимия за начинаещите» Нельзя приобрести. Канал «Алхимия» Группа «Даосская алхимия»

За да постигнем изменение и развитие, трябва да разбираме не какво да правим, а как. Алхимията е процес, основан най-вече на практическия опит, и едва след това – алхимична теория. Трудностите в разбирането на алхимичната наука се заключават в стремежа ни към резултат и завършеност, докато алхимията е постоянно задълбочаване и разкритие.

Счита се, че алхимичното знание произлиза от гръцкия бог Хермес. Този образ обаче е свързан по-скоро с процеса на преобразуването на низшето във висше, т.е. процес на превръщането на човека в бог, описан алегорично в древния текст „Изумруденият скрижал“. Опознаването на подобни текстове изисква формирането на алхимично мислене, известно още като философски Меркурий.

Интересът към алхимията изисква особена подготовка и размишляване на тема какво представлява алхимията с помощта на философски разсъждения.

  1. Какво лежи в основата на алхимията?
  2. Какви са алхимичните принципи?
  3. Какви са критериите за временност и извънвремевост в алхимията?
  4. Какво лежи в основата на процеса на трансмутация?
  5. Каква е материалната основа на алхимията?

Алхимията е метод за получаване на философския камък. Тя пречиства, преобразува и представя светлината или алхимичното злато. Една от главните задачи на алхимията е опознаването на природата на необратимостта, т.е. нивото на съществуване, при което енергията не намалява и не губи качествата си. С други думи, алхимията е колело на трансформацията.

Продължителност на филма: 1 час 01 мин.
Аспект на екрана: 16:9

Закупуване

След извършване на заплащането, ще получите линк с неограничен достъп до страницата за гледане, както и парола, която трябва да въведете в съответното поле, за да активирате плейъра. След успешно заплащане, линкът и паролата се потвърждават на страницата и се дублират чрез имейл. Те остават и постоянно достъпни във вашия личен кабинет (ако сте създали такъв преди завършване на покупката).

Създаването на учебните филми изисква много усилия. Филмите представляват интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Клуб ИНБИ

Обратите внимание на онлайны