Онлайн-излъчване "Пътят на Истинната дева"

Онлайн-трансляция «Путь Истинной девы» Запиши се в канала INBI България в Telegram

„Пътят на Истинната дева“ е практическо изкуство, решаващо задачите по настройката, възстановяването, разблокирането и грамотната подготовка към алхимична работа.

Тъй като в задачите на развитието по пътя на даоизма се отделя особено значение на тялото, неговото регулиране произтича на всички етапи от практиката с цел изработване и поддържане на естественост и хармония, както и усъвършенстване целостта на тялото.

„Пътят на Истинната дева“ позволява да се осъществи по-мек преход към алхимичния път – пътят на преобразуването и трансформацията, който не изисква спиране на менструацията и подготвя тялото за естествен преход.

Практиките в „Пътят на Истинната дева“ се смятат за канонични за алхимичното развитие на жените, следващи пътя на „деветте ци“.

„Пътят на Истинната дева“ също така се явява като методологическо направление на женския път в даоистката алхимия, тъй като е свързан с прилагането на цялата схема на женското развитие в даоистката традиция. Можем да кажем, че това е академична школа не само за жените, но и за цялата даоистка алхимична линия. Школата на Истинната дева канонично разглежда всички направления като подготовка за алхимичния път и за осъществяване на онова, което може да се нарече даоистки път като цяло, както и за прехода към състоянието на Чистата дева.

Shopping cart