Онлайн-излъчване „Работилницата на оракула“

Онлайн-трансляции «Мастерская оракула» Запиши се в канала INBI България в Telegram

Оракулът е вид състояние на съзнанието, което едновременно съчетава няколко възможности: представяне на напрежението, настройка, работа със съзнанието и гадаене. Оракулът е преди всичко формат, условие и едва след това – презентация, тъй като се определя от две възможности – от настройката и от работата.

В античността оракулът е бил определено свойство, характеризиращо възможностите на хората или на дадено място. Освен това като качество е давало възможност за абстрахиране от по-нисшите процеси. Оракулът обединява много принципи – на вестителя, медиума, гадателя.

Въпреки че основната роля на оракула е свързана с предсказването, интерес представлява самият принцип на действието и съществуването му като определена операционна система. Най-интересното в оракулната система е неизменността на истината и едва тогава – откровението. Важно е да се разбере, че оракулът е състояние на съзнанието и той не се подразделя на понятията мъжко и женско. Неговият принцип на усвояване на информацията е женски.

Познанието на оракулната система днес е определен вид математика. Каквито са например японските плочици сангаку с рисунки на геометрични теореми или силите Ори в традицията на йоруба, скандинавските руни или картите Таро. Сами по себе си те също се считат за оракулски или одухотворени рисунки. Оракулът може да се разбира и като място на произход или осветяване на съзнанието. Обикновено това е пещера или предмет, който проявява съзнание от по-висш порядък или разкрива човешките възможности.

Shopping cart