Програма „Пътят на Perfect One. Тантра“

Путь Perfect One. Тантра

Участниците в програмата могат да закупят интегрална тениска „Сак Янт“ за 1 евро!

Тантра е особен процес, при който се активира тялото, съзнанието и енергията. Този процес усилва свързаните с него преживявания, затова е важно умът да се държи под контрол. За целта е нужно ясно разделяне на състоянието на тялото от състоянието на ума – докато състоянието на тялото можем да разберем чрез екстатичното, чрез състоянието на възбуда, състоянието на ума можем да опознаем единствено чрез съсредоточаване, т.е. с помощта на тантричния ум.

Тантра е насочена не толкова към изясняване на истината, колкото към качеството на преживяванията. Тантра е фундаментално учение, защото едновременно възприема духа и го изучава от различни гледни точки. Това превръща тантра във функция на различните начини за променяне на човешкото състояние и преживявания. А ако я разглеждаме като функция, ще видим, че тя има своя схема, свой технологичен процес, който се основава не толкова на доктрината, колкото на самото й прилагане.

Знанието на тантра е предназначено за ежедневно приложение. Тантра е „вътрешно учение“, основаващо се както на практически закони, така и на жизнени обстоятелства, тъй като се базира на тантричния ум.

И макар понятието „тантра“ да се свързва традиционно с индо-тибетските традиции, тя си е спечелила място навсякъде и във всичко. Всичко, което ни води отвъд пределите на обичайното, отвъд границите, е тантра. Тантра е организация на духа, негово култивиране. Тя се превръща в най-висша форма на мислене за човека и именно в това се крие спецификата й. Не можеш да разбереш тантра, без да се гмурнеш в океана на тантричната практика.

Програма

Дeва-тантра

Дева-тантра е естествено сливане с вътрешната сила, насочване към постигането на друга реалност. То е докосване до природата, което повишава тонуса ни; естествено изменяне, но не преобразуване.

Дева-тантра разкрива личната тантрична природа, изявява естествената способност на съзнанието и тялото за преобразуване, което подобрява свойствата и качествата насън или в покой.

Наименованието на дева-тантра е свързано с идеята за сияние или илюминация. Става дума за сиянието на изначалното съзнание, коeто намира проява в една от небесните сфери, способни да общуват с нас. Така този вид тантра е свързан с изначалната всепораждаща сила.

Човекът трябва да разбере, че в него се крие извор, благодарение на който съществува. И този извор е може би нашето последно убежище. Разбирането на тантра изисква сливане на времето и съзнанието, което в дева-тантра се основава на личната природа. С други думи, задачата на тантричния път е да се разбере тази съзидателна сила, „нигама“, истинната природа. С дева-тантра е свързана и интегралната идея на тантра, която води до състояние, наричано „аганама“, т.е. „пристигане“.

Кубджика-тантра

Кубджика-тантра е вторият интегрален принцип, който можем да наречем тониране. Тук чрез съединяване, отделяне и съпоставяне се предотвратяват разрушителните процеси. По този начин можем да се слеем с енергията според примера, например, на традицията тенага-далам, можем да натрупаме сила и да я оформим в сфера, в кръг, за да култивираме енергията вътре в себе си.

Кубджика-тантра дава възможност да опознаем формата, чрез която всичко се появява или всичко се руши. Кубджика-тантра е основата за преживяване на напълването със сила, онова, което се крие в другите тантра. Тук се разкрива същността на самата тантра, свързана с повишаване на състоянието чрез укрепване на вътрешната сила, без което е невъзможно да се достигне състоянието на садхана, или състоянието на вътрешно единство.

В тази традиция взаимодействието със собствения дух и  с външните енергии става чрез мистичния дъх, който освен това съживява енергийните полета на много от системите на организма. Тази тантра усъвършенства преди всичко физическото състояние на човека, преобразува и развива енергийното поле на тялото, води до формиране на тайната сила тенага-далам.

Практиката на тази тантра се базира върху развиване на биоелектричество, което води до състояние, считано за висше духовно посвещение. От гледна точка на тантра това изкуство на интегриране и преживяване на вътрешната сила води до истинния принцип „таттва“. Тази истинска сила се възприема още като живак, като нещо, което укрепва и създава сила.  Тя може да намери проява в различни аспекти от тантричното изкуство, йога или във филипинското лечебно изкуство „хилот“.

Кумари-тантра

Кумари-тантра е третата форма тантрично интегриране, наричана „да изпиеш правилния сок“ или да превърнеш дишането в консумация на амрита. При този вид тантра дишането се разглежда като вид хранене.

Тази тантра може да се възприема телесно, като най-добре е да се разглежда или самостоятелно или през призмата на следните няколко традиции:

 • Кхмерска тантра – свързана с възпроизвеждането и консумацията на амрита
 • Випасана-тантра – практика на съзерцателно дишане
 • Та-моко – полинезийска тантра

Кумара-тантра изгражда дихателната опора за по-нататъшна работа с енергията и постигане на вътрешно единство на тяло и съзнание. Това направление в тантра дава възможност за постигането на неизчерпаем източник на подхранване, необходим за усъвършенстване на тялото.

Тантричният танц на апсарите е пример за такава тантра. Тук самите движения подхранват. Подобно на хранителни продукти, движенията могат да доведат до преобразуване и развитие. Самото приемане на храна се разбира като вид приношение, което правим на тялото, съзнанието и духа.

Кумара-тантра е важен тип тантра, който можем да опишем като култивиране на акта на преживяване. Важна роля в това отношение играе самото разбиране и отношение към тантра, което се култивира чрез хармонизиране на отношението към всичко, с което се сблъскваме. В известна степен кумара-тантра е етиката и естетиката на тантричния път, чиято практическа задача е да се постигне контрол над дишането. За това е необходим правилен и последователен опит и, разбира се, воля.

Онзи, който иска да се развива чрез тантра, постига в практическия си път именно подхранване на мозъка. Важно е обаче да се знае, че тантричното подхранване на мозъка е възможно едва когато сме вече независими от храненето на стомаха. Преди всичко трябва да разберем как да преобразуваме храненето си из основи и да превключим към дишането, т.е. да превърнем дишането в хранене – а това е храненето с амрита.

Кумари-тантра е важна за вътрешния ни растеж и създаването на вътрешно същество. Силата на човека идва от това, с което се храни. Ако не се научим да храним тялото чрез дишането, няма да опознаем храненето като източник на умствена сила. Това означава, че ще продължим да зависим от животинската сила. Именно умствената сила създава преживяванията, а не емоциите, т.е. създава качествения духовен процес. В тантра този вид преживяване идва от повишената тоналност на човека.

Маханирвана-тантра

Маханирвана-тантра дава схемата на преобразуването. Това направление в тантра поставя акцент върху структурата на действията. Тук космогоничният танц на Шакти представя истинския тантричен процес, насочен към хармонизиране. Маханирвана-тантра насочва потока, придава му цел и води до напълване.

Сливането на Шакти с Шива се счита за прегръдка, при която изчезват всички съдържателни и функционални разлики. Едва след като постигнем неразделното, можем да се освободим от променливостта. Истинската тантрична субстанция е сокът, есенцията на тантра, а не нашето отношение към нея. Тантра е вътрешно насочено усилие, свързано със сътворението. Маханирвана-тантра изразява множествеността, свързана с единното цяло, водите на Ганг или Меконг, които отмиват и пречистват тялото и духа.

По този начин маханирвана-тантра е вид обредна тантра, свързвана с понятията дакшиначара (пътя на дясната ръка) и вамачара (пътя на лявата ръка). В дакшиначара основният извор на тантричната река е съзнанието, ума, а във вамачара е важен самият процес на сътворение, протичането, асоциирано с женската сила на Шакти. Тези понятия препращат към висшия принцип на сливане (майтхуна) със силата, която се превръща в основен източник на привличане към тантра. Тази сила е съставена от пет елемента:

 • тялото на практикуващия
 • енергийния поток
 • удържането на съзнанието
 • повишаване на тоналността
 • сливане с практиката

С течение на времето сложността на идеите и практиката довели до разделяне на тантра на две течения с различни интерпретации. Дакшиначара насочила едни тантра последователи към аскетизъм и умъртвяване на плътта, докато вамачара насочила други към удовлетворяване на сетивните желания. Затова ако не се постигне сливане със силата, тантра се разпада на множество направления, подчинени на идеологически интерпретации, а не на истинско единство.

Условия за участие

 • Абонирайте се за нашия телеграм-канал The Perfect One и групата The Perfect One Онлайн с цел настройка на програмата и отговори на въпроси.
 • Моля, обърнете внимание, че ако пропуснете онлайн излъчване, записи няма да бъдат предоставяни.

Разписание

Програмата ще се проведе в съботите и неделите.

    Час
19 юни Лекция „Тантра“ 14:00 – 15:00
26 – 27 юни
3 – 4 юли
Практически занятия 15:30 – 16:30

Цена

Лекция „Тантра“ на 19.06 + първото практическо занятие на 26.06 88 лв.
Цялата програма 260 лв.
 • Единствено лекцията и първото практическо занятие могат да бъдат посетени отделно. Допълнително индивидуално посещаване на отделни занятия не е предвидено с оглед на особеностите на програмата.
 • Специалната цена на интегралната тениска „Сак Янт“ е достъпна при заплащане на тарифата за „Цялата програма“.

Регистрация

Внимание:

 • Регистрацията за участие в онлайн излъчванията на Олег Черне завършва в рамките на предишния ден, преди деня на съответното онлайн излъчване и изисква задължително потвърждение на Таня Кривачка на тел. (Viber): 0892215824.
 • Регистрирането се извършва в следните часове:
  • От 10 до 19 ч. в делнични дни.
  • От 10 до 14 ч. в събота.

Моля имайте предвид, че без регистрация на участието ви, достъпът до излъчването може да ви бъде отказан.

Как да вземете участие

 • Предварително се регистрирайте на сайта zoom.us и свалете програмата ZOOM на своя компютър и/или инсталирайте приложението ZOOM на своя телефон.
 • Ден преди излъчването ще получите имейл с линк за вход в конферентната стая.
 • Ако час преди началото на излъчването още нямате имейл с парола, моля проверете своята папка „Спам“. Ако и там не нямате имейл, може да поискате достъп от Таня Кривачка на тел.: 0892215824.
 • Моля да се включите 15 минути преди началото на излъчването, за да успеете да проверите звука и видеото и да се настроите.

Заплащане

 • По банков път: ТСН 13 ООД, IBAN: BG83RZBB91551013168234. Основание: Име на събитието, в което ще участвате.
 • Плащане в брой: лице за контакт Таня Кривачка, тел.: 0892215824.
Shopping cart