Тантра

Тантра Запиши се в канала INBI България в Telegram

Понятието тантра е прието да се свързва с индо-тибетските традиции. Нещата обаче стоят другояче – тантра сама определя мястото си навсякъде и във всичко. Тантра е всичко, което излиза от пределите на всекидневното и ограниченото. Следователно, всеки опит да бъде ограничена или привързана към нещо, е обречен на неуспех. Понеже представата за тантра може и да е част от будизма и индуизма, но действително понятие от нея имат единствено преобразилите се. Преобразяването отвежда отвъд пределите на определеността.

На практика можем да говорим за тантрически разклонения само в контекста на реалното реализиране на процеса на преобразяване. Изучаването и следването на тантричните направления, предлагани от различни майстори, се базират на техния опит в опознаването на тантра. Тантра започва още от обяснението за нея.

Вкарването на това явление в определено русло е безплодна задача, тъй като тантра, както и копринарката, е обвързана с изтъкаването на процеса, или по-скоро – с неговото преживяване. По-скоро трябва да се говори не за опит за сравняване на алгоритмичната картина на този път, а за техника на безопасност при процеса на неконтролируемо вкарване на самите себе си в преживяването на тайнствеността или в инициацията за духовно развитие.

И като се има предвид, че самите майстори по тантра като правило са в променено състояние на съзнанието, тогава какво можем да искаме от техните последователи? Тантра не само днес, но винаги е била преди всичко опит за трансформация, а не обозначаване на определена реалност.

По-подробно четете тук.

  • Програма „Пътят на Perfect One. Тантра“
  • Тантра. Развитие на вътрешната сила
  • Онлайн-излъчване „Corona Tantra“
  • Тантра. Развитие на мистичната сила
Shopping cart