Онлайн-излъчване на семинара „Открий вътрешната си светлина“

Там, где живет твой свет Запиши се в канала INBI България в Telegram

„Открий вътрешната си светлина“ е програма от особено значение за жените. Чрез тази програма се създават условия за усъвършенстване и задълбочаване на опита по пътя на развитието. В нейната основа е залегнал многогодишен изследователски опит и практическо развитие на основните принципи, модели, системи и схеми за развитие на жената.

Програмата е построена по успоредно-последователна схема, в съответствие с макроскопичното устройство, според което практиката е водеща и представлява единна линия, състояща се от 12 направления. Притежаването на тези знания е важно, за да може природата на развитие ни да се гледа под различен ъгъл и за да не ставаме заложници на една догма.

В хода на програмата ще бъде представена цяла образователна система, която има единен и постепенен алгоритъм на развитие на процеса. С такава многостепенна система практиката се формира като конструктор, с който се създава единно цяло съобразено с индивидуалните менталност, склонности и лична природа. Всичко това влиза в понятието „анатомия на практиката“.

Тялото на жената се разглежда като явление с много нива, което комуникира със своето вътрешно и външно пространство по различен начин и по законите на  макрокосмическата архитектура.

За основа на изучаването се взимат знанията на интегралната медицина, която разглежда тялото и съзнанието като многофункционална структура и отчита функциите и енергийните възможности на женската природа, а не просто номиналната ѝ стойност.

Цялата система на „Съвършена“ е разбита на на 12 нива  — както по анатомичен така и по съзнателен, практически принцип. Всъщност, тази система е академичен модел за развитие на женската природа, при който от една страна се разглеждат традициите на тантра на различните предели, а от друга се формира разбиране за оракулната природа на жената,  произтичаща от вътрешната ѝ потребност.

Пътя на „Съвършена“ е път на търсене, възстановяване и развитие на вътрешната си светлина. Тази уникална система се основава върху 40 годишния практическия път на алхимика Дзие Кун, и опита придобит в развитието на природата на човека, където на жената се отрежда най-важната роля. От общуването не само с различни традиции, но и с майстори е натрупано огромно знание за развитието на женската природа, изпробвано на всички континенти и довело до са изграждането на майстори  на това направление.

Програмата „Открий вътрешната си светлина“ е матрична и е задължително да се изучава от тези, които са тръгнали по пътя на „Съвършена“, тъй като в нея се обясняват най-важните и фундаментални принципи в развитието на жената и което е най-важно – дава се разбиране за метода на развитие.

Проектът „Съвършена“ е методологична система, свързана с функциите на развитие не толкова на физическото тяло, колкото на енергийното и менталното тяло. Това е система, която засяга всички интегрални полета.

Програмата взима предвид развитието на висшата преходна функция на съществуване на човешката природа,  свързана с менталността и с познанието, чрез която ние се представяме на различните интегрални нива на съществуването.

Програмата „Съвършена“ има четири нива, които даже в началото на пътя се разглеждат или обозначават в една или друга степен, за да служат за ориентир на жената по пътя на нейното развитие. Това е програма за изкуството на преживяването, напълването и начините за задълбочаване в познанието и развитието на своята природа.

  • Родени в танца
  • Онлайн-излъчване на семинара „Алхимия. Построяване на Храм на светлината“
  • Анатомия на духа
Shopping cart