Онлайн-излъчване на семинара „Шаман. Анатомия на духа“

Шаман. Анатомия духа Запиши се в канала INBI България в Telegram

Всеки човек е шаман по природа, тъй като се ръководи от потребностите на духа си. Това прави основателно възприемането на шаманизма не просто като най-древната духовна практика, а като най-естествената потребност на човека да следва духа си.

Анатомията на духа е многопластово понятие. То е свързано както с духовността на макрокосмоса, така и с появата на човека и законите на съществуване на всичко живо. Анатомията на духа създава условията, свързани с различните нива на одушевената природа.

Способността да възприемаме анатомията на духа ни дава възможност да достигнем до дълбините на своята природа, до дълбините на духовното пространството. Познанието на анатомията на духа изисква както най-простото чувстване, така и познания, свързани с астралната геометрия, представяща по-съвършеното тяло на духа.

Програма

Аяхуаска. Нишката, с която се изгражда вътрешния свят

Построяването на вътрешен свят е сложен процес, който се осъществява поетапно. Той има както физическо, така и енергийно и духовно измерение. Церемонията с растенията майки и особено с майка аяхуаска е път на признание, който помага на участника по пътя към себеразвитието.

Движението на кълбото на „нишката на живота и смъртта“, както шаманите наричат церемонията на вълшебната лиана аяхуаска, започва във вътрешния свят на всеки участник. От това колко здрава е тази нишка, от която е изтъкан вътрешния свят на човека, и колко здрави са изгражданите чрез нея връзки с различните измерения на пространството, зависи в много случаи успешното преминаване на човека по пътя на развитието.

Тотемни предци

Много важно понятие, което в редица култури заменя възприемането на висшите сили с тотемно-егрегорния принцип на съществуване. При този процес на промяна човекът започва да внася своята енергия в пространството и така да преобразува природата, която оказва влияние върху него.

Тотемът и егрегорът започват да се смесват и предначертаното започва да се модернизира и видоизменя. Едновременно с това се появяват и енергийни сили, надхвърлящи духовете, които впоследствие добиват водеща роля за хората като одухотворени същности. Фиксират се и възникналите до момента персонифицирани божества, които започват активно да се внедряват в пространството, а междувременно се понижават човешките способности, свързани с по-висшите свойства на енергията.

Тотемните предци са много важен културен и митологичен етап от развитието на културата, който е най-видим при аборигенните общности, но в Южна Америка този пласт формира определена енергийна, митологична и дори космогонична структура.

Особено място в структурата на тотемните предци заема способността и възможността за хранене с космическа енергия и впоследствие за предаването на тази енергия чрез тотема. Тази особеност е най-силно изразена в културата на Андите, която оказва влияние върху формирането на културата на инките.

Червеният път: „Колелото на медицината“

Красный путь: «Колесо медицины»Образ на света, взаимодействие с ирационалното чрез рационалното.

Нашето съзнание е инструмент за взаимодействане с настоящето и създаване на необходимата среда, в която душата и духът ни могат да се проявят в триизмерното пространство на Земята.

Съзнанието ни създава „описание на света“ – нещо като програми, които ни позволяват да действаме в пространството на Земята съгласно принципа за съхраняване на енергия и същевременно да създаваме рационални методи за взаимодействие с несъзнаваното у нас. Несъзнаваното, от своя страна, може да взаимодейства с по-сложни светове, които се характеризират със способности, недостъпни в нашия свят. Именно подсъзнанието ни дава възможност да решаваме задачите, с които съзнанието ни не може да се справи.

Редица традиции създават методи за решаването на подобен тип задачи. В индианската традиция на Червения път такъв метод са церемониите, танците, но преди всичко – намерението-молитва.

Тези практики се основават на законите на земното пространство (например цикличността и непрекъснатото движение). Това дава възможност да се анализира и съпостави опитът, получен в ирационалното пространство, с вече наличното в съзнанието ни.

В традицията на Червения път подобна роля на свързващо звено играе Колелото на медицината. Негов аналог в китайската медицина е кръгът на осемте триграми багуа. В индианската традиция елементите са Въздух, Огън, Вода, Предци, Небе, Земя и центърът на човека – Сърцето.

Тази програма се явява продължение на предишната ни среща, затова тя ще повтори базовите принципи от предходното занятие, свързани със състоянието на позволение и приемане, както и настройването на вътрешното пространство.

В предстоящото занятие ще разгледаме основите на Колелото на медицината и ще извършим практическо настройване на вътрешното и външното Колело на медицината. Ще взаимодействаме с него с помощта на мислите и чувствата, за да разкрием вътрешното движение с помощта на вниманието и концентрацията, намерението-молитва.

Съвършеният кристал

El SaraКолко пъти сме спирали пред кристал, опитвайки се да го разберем и да общуваме истински с него? Съвършеният кристал проявява силата на природата и срещата с него се запомня задълго, ако не и завинаги. Кристалът е жива структура, която изисква правилно отношение от човека – уважение, чистота и поддържане на силата.

Такъв кристал ще бъде наш помощник — ще можем  да го настроим и да го използваме, а при необходимото внимание, той ще може да настройва нас и нашите усилия. Светът на кристалите може да ни даде много, ако знаем как да се настроим към него. Тази настройка изисква лична подготовка и разбиране на възможностите на кристала.

Видео

  • El Sara. Совершенный кристалл

  • Онлайн-трансляция программы «Шаман. Анатомия духа»

  • Mauro Pachak

    Shopping cart